Årlig generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes lørdag den 11. juni 2022 i Stenstrup Forsamlingshus kl. 14.00.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal iflg. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 15. april..