Årlig generalforsamling

Næste generalforsamling afholdes den 13. juni 2020.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 15.april 2020.